Publikováno Úno 29 , 2012 v Dům a byt & Služby & Zajímavosti

Kominictví v Čechách

0 Komentářů
Kominictví v Čechách

Nedílnou součástí domova je teplo. A abychom si mohli v chladných zimních měsících udělat pohodlí a zatopit si, potřebujeme něco, co spaliny odvede ven. Tím něčím je komín nebo komínové systémy. Dalo by se říct, že komín je vlastně takovým jádrem domu.

Aby však stále správně fungoval, je třeba důkladné a pravidelné údržby. Prací kominíka je odstraňování usazených sazí v odváděcích rourách. Vyčistit je musí účinným mechanickým pohybem, aby dále nepřekážely dalšímu proudění zplodin komínem ven.

Kominictví je profesionální činnost, kdy člověk – tzv. kominík – musí být odborně způsobilý, aby tuto práci mohl vykonávat. Měl by také mít tělesné a psychické předpoklady pro práci ve výškách.

V dřívějších dobách se každý majitel domu o svůj komín staral sám. O prvních, profesionálních kominících nacházíme zmínku až v 16. století. První monopol na vymetání komínů všude po Praze, získal Ital Tomáš Moniga z Lucernu. Největší popularitu kominíci zažívali za období průmyslové revoluce.

V druhé polovině 19. století vznikla v Praze Jednota kominických tovaryšů, která se později přejmenovala na Jednotu kominíků. V polovině minulého století byla zrušena a následně znovu obnovena.

Traduje se, že kominíci nosí štěstí. Obzvlášť když ho zahlédnete a ještě k tomu se stihnete chytit za knoflík, či se ho dotknout. V ostatních zemích je prý zárukou štěstí, zahlédne-li nevěsta kominíka ve svůj svatební den.

V dnešní době díky nárůstu využívání ústředního topení sice kominíci ubývají. Stále však najdete plno firem, či samostatných kominíků, kteří vám ve vašem domě zvládnou zrealizovat komplexní a kvalitní komínové systémy. Jak už bylo řečeno, komín je jakýmsi srdcem a neodmyslitelným prvkem domu, neupírejte mu proto pozornost a dbejte na pravidelné udržování. Obrátit se můžete na odborníky ze společnosti Kominictví Pechlát.

Zanechte komentář

Kontakt:

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na

Provozovatel portálu:

Archiv