Publikováno Úno 26 , 2014 v Služby

ISO certifikáty pro větší prosperitu společnosti

0 Komentářů
ISO certifikáty pro větší prosperitu společnosti

Chcete zefektivnit činnost vaší společnosti? Dokázat všem, že vaše práce je skutečně kvalitní, spolehlivá a naplňuje vše, co slibuje? Ucházejte se o ISO certifikát.

Jedná se o normalizační certifikát, který vypovídá o spolehlivosti a kvalitě vaší činnosti. Zkratka ISO v překladu doslova znamená „Mezinárodní organizace pro normalizaci“. Tato organizace se specializuje na tvoření norem pro všechny možné oblasti. Tyto normy jsou platné na mezinárodní úrovni. Normám jsou přidělena čísla, která odpovídají konkrétní specializaci.

Tak například ISO certifikáty 9001 se zabývají managementem systému kvality. Aplikovat se dá na všechny druhy služeb i výrobních procesů. Pokud chceme, aby právě naše společnost byla kompetentní k obdržení ISO certifikátu, je nutné, aby celková činnost byla efektivní, založena na prověřených a systematických postupech a principech. Získáním ISO certifikace se zavazujete k dodržování podmínek a předpisů. Dále byste se měli neustále snažit vylepšovat nejen organizační strukturu vaší společnosti. V neposlední řadě je od vás vyžadována stálost výrobních procesů. Získáním certifikátu prudce stoupá prestiž vaší společnosti. Získáváte mnohem vyšší důvěru celé společnosti a vaše vyhlídky se znásobují. Certifikát je udělován na dobu tří let. Po celou dobu jsou pravidelně prováděny kontroly a audity. Právě proto, aby nedocházelo ke snižování úrovně.

Existují samozřejmě i další certifikáty. S každým uděleným certifikátem prestiž firmy prudce stoupá. ISO certifikáty jsou totiž, tím že se jedná o mezinárodní certifikaci, která vstoupila do širokého povědomí, stoprocentní zárukou kvality. Z těch dalších certifikátů můžeme zmínit například ISO 14001 či ISO 27001.

ISO 14001 je zodpovědnou normou pro environmentální systém. Tyto certifikáty se začaly objevovat již v 80. letech 20. století. Podmínkou pro udělení certifikátu je v podstatě uvědomění si zodpovědnosti za celou společnost. Čímž dochází k motivaci zaměstnanců. To však k získání certifikátu zdaleka nestačí. Společnost se musí aktivně věnovat prevenci znečištění, přesně dodržovat předpisy týkající se znečišťování prostředí a neustále zlepšovat EMS.

ISO 27001 se zase zabývá bezpečností informačního systému. Po udělení této certifikace, jste schopni obchodním partnerům prokázat, že jste spolehlivým subjektem. Čerpat z toho můžete například tak, že shledá-li partner, že jste dostatečně spolehliví, umožní vám například přístup ke svým datům a informacím. Udílením certifikátu se také vyhnete riziku nefunkčního systému či ztráty dat.

Zanechte komentář

Kontakt:

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na
redakce@infomanie.cz

Provozovatel portálu:

ALIDA, spol. s r.o. V lípách 157, Mnichovo Hradiště

Telefon : +420 724 192 819

E-mail : info@alida.cz

Archiv